כיצד תרצה/י להשתמש בסרטון?

מה הקישור לסרטון מיוטיוב?

באיזה זמן על הסרטון להתחיל? (יש לציין את הזמן בשניות, למשל 2 דקות = 120)

באיזה זמן על הסרטון להסתיים? (יש לציין את הזמן בשניות, למשל 3 דקות = 180)

האם על הוידאו להתחיל להתנגן אוטומטית?

האם על הוידאו להתנגן שוב בלולאה?

                                                        או